Từ điển tiếng tây ban nha

      7
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tiếng tây ban nha

*
*
*

Từ điển Tây Ban Nha Việt.Spanish-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn gồm thể thiết lập app phần mềm từ điển trên Windows để tra từ điển dễ ợt khi gọi văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, người học rộng biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển tự động
composite external symbol dictionary : tự điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ điển trình bày
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : lắp thêm tự tự điển
electronic commerce dictionary : tự điển điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : từ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ thiết bị từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : trường đoản cú điển vật dụng
main dictionary : trường đoản cú điển chính
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển đưa vị
relocation dictionary : từ điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Tròng Trắng Mắt Có Chấm Đen Trong Mắt Là Bệnh Gì? Có Gây Mù Vĩnh Viễn Không?

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish