Trại cai nghiện ba vì

      16
Đơn vị trực nằm trong Khối phòng chống tệ nạn buôn bản hội Khối bảo trợ buôn bản hội Khối người có công Khối lao cồn - việc làm các đơn vị không giống Khối ngôi trường Phòng chuyên môn
*

*

*

*

*

1.

Bạn đang xem: Trại cai nghiện ba vì

Thông tin chung

- Tên solo vị: các đại lý Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội

vhope.com.vn.gov.vn

2. Vị trí, chức năng:

a) Vị trí: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 thủ đô hà nội ( tiếp sau đây gọi tắt là Cơ Sở) là đơn vị chức năng sự nghiệp trực ở trong Sở Lao động- yêu thương binh với Xã hội , chuyển động có thu theo bề ngoài tự chủ, tự phụ trách tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, có tư phương pháp pháp nhân, tất cả con dấu, có tài khaonr với trụ sở riêng.

đại lý chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác làm việc của Sở Lao hễ - yêu quý binh với Xã hội; đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo, kiểm tra, hưỡng dẫn về chăm môn, nghiệp vụ của bộ Lao rượu cồn - yêu đương binh và Xã hội.

b) Chức năng:

+ Tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện; giáo dục phục sinh hành vi, nhân cách; dạy dỗ nghề, lao rượu cồn sản xuất; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy có ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành bao gồm đưa vào đại lý cai nghiện bắt buộc; quản ngại lý, tư vấn, giúp sức người sau cai nghiện ma túy ổn định tâm lý , mức độ khỏe; phòng, phòng tái nghiện; tổ chức triển khai dạy văn hóa, dạy dỗ nghề, tổ chức lao động thêm vào và cung ứng người sau cai nghiện ma túy chuẩn bị các đk tái hòa nhập cùng đồng.

Xem thêm: Bán Bột Mè Đen Nguyên Chất (500Gr), Bột Mè Đen Hữu Cơ Mẹ Ken

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tiếp nhận, phân loại, tổ chức triển khai chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, siêng sóc, hỗ trợ tư vấn cho các đối tượng nghiện ma túy có đưa ra quyết định áp dụng giải pháp xử lý hành thiết yếu đưa vào cơ sở cai nghiện cần theo quy trình quy định;

+ Tổ chức, hỗ trợ dịch vụ tứ vấn, khám cùng điều trị tín đồ nghiện hóa học dạng thuốc phiện bởi thuốc thay thế Methadone;

+ tổ chức triển khai dạy văn hóa, xóa mù và thường xuyên giáo dục dau lúc biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, không ngừng mở rộng hiểu biết, cải thiện trình độ học tập vấn; tổ chức các vận động thể dục, thể thao cùng các chuyển động văn hóa, làng mạc hội cho đối tượng người sử dụng để thay đổi nhận thức, hành vi bảo đảm an toàn điều khiếu nại tái hòa nhập cộng đồng;

+ hướng dẫn, tư vấn cho gia đình đối tượng người sử dụng về trị trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục và đào tạo tại mái ấm gia đình và cùng đồng;

+ tổ chức triển khai lao hễ trị liệu, dạy dỗ nghề, lao đụng sản xuất, đảm bảo đảm an toàn sinh, an ninh lao cồn theo cơ chế của pháp luật;

+ thực hiện các dự án về việc làm, xóa đói giảm nghèo, những chương trình tài chính - làng hội khác đính thêm với các hoạt động dạy nghề, lao hễ sản xuất, trị trị mang lại đối tượng; liên kết kinh doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức triển khai lao rượu cồn sản xuất, cung ứng giải quyết câu hỏi làm, tạo thu nhập nhập; links với các tổ chức buôn bản hội làm việc địa phương, các Trung trọng tâm dạy nghề, Trường dạy dỗ nghề, Trung tâm reviews việc có tác dụng của thành phố đê tổ chức triển khai dạy nghề, lao động sản xuất, tư vấn giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện;

+ tiếp nhận người nghiện ma túy không tồn tại nơi cư trú bình ổn vào quản lý theo dõi, chuẩn đoán, giảm cơn, giải độc, hồi sinh sức khỏe, bốn vấn tư tưởng trong thời gian làm giấy tờ thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chủ yếu đưa vào các đại lý cai nghiện bắt buộc;

+ tổ chức quản lý, bảo đảm môi trường tại đại lý và khu vực nơi trú đóng của Cơ sở; chèn ghép việc tiến hành các trọng trách về đảm bảo an toàn môi ngôi trường với những chương trình, kế hoạch và hoạt động vui chơi của Cơ sở;

+ tổ chức triển khai quản lý, bảo vệ, gìn giữ trơ trọi tự an ninh xã hội trên Cơ sở;

+ nghiên cứu thực nghiệm mô hình cai nghiện, chữa trị trị, phục hồi; phương pháp, tiến trình về chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức triển khai lao động;

+ phương pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quan hệ công tác của các tổ chức chăm môn, nghiệp vụ thuộc Cơ sở; cai quản biên chế, thực hiện cơ chế tiền lương và chủ yếu sách, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức nằm trong thẩm quyền làm chủ của cửa hàng theo phương pháp của quy định và phân cung cấp của Ủy ban dân chúng Thành phố;

+ hòa hợp tác quốc tế thuộc nghành nghề được giao;

+ tiến hành công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc bỗng xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao theo cách thức của pháp luật;

+ tiến hành các trọng trách khác vị cơ quan thống trị cấp bên trên giao với theo cách thức của pháp luật.

b) Cai nghiện tự nguyện:

+ Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chăm sóc, tư vấn cho các đối tượng người tiêu dùng nghiện ma túy có nhu cầu tự nguyện cai nghiện theo quy trình quy định;

+ Tổ chức, hỗ trợ dịch vụ tư vấn, khám cùng điều trị bạn nghiện chất dạng trực thuộc phiện bắng thuốc sửa chữa Methadone;

+ tổ chức dạy văn hóa, xóa mù và thường xuyên giáo dục dau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, không ngừng mở rộng hiểu biết, nâng cấp trình độ học tập vấn; tổ chức triển khai các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, thôn hội cho đối tượng người tiêu dùng để biến hóa nhận thức, hành vi bảo đảm an toàn điều khiếu nại tái hòa nhập cùng đồng;

+ hướng dẫn, support cho gia đình đối tượng người dùng về chữa trị, cai nghiện, quản ngại lý, giáo dục tại mái ấm gia đình và cùng đồng;

+ tổ chức triển khai lao rượu cồn trị liệu, dạy nghề, lao hễ sản xuất, đảm đảm bảo an toàn sinh, bình an lao cồn theo cách thức của pháp luật;

+ tiến hành các dự án về việc làm, xóa đói sút nghèo, những chương trình kinh tế - xã hội khác đính với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị trị mang đến đối tượng;

+ cung cấp chuyên môn, nghệ thuật về điều trị cho các Điểm tứ vấn; siêng sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cùng đồng; tuyên truyền, vận động người sử dụng ma túy gia nhập chương trình khám chữa thích hợp; cung ứng tổ chức điều trị, cai nghiện tại cùng đồng.

c) trách nhiệm khác:

+ Nuôi dưỡng, chăm lo trẻ em bao gồm hoàn cảnh quan trọng và trẻ nhỏ nhiễm HIV/AIDS;

+ hiện tượng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức, mối quan hệ công tác của những tổ chức chuyên môn, nhiệm vụ thuộc Cơ sở; thống trị biên chế, thực hiện chính sách tiền lương và chủ yếu sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức ở trong thẩm quyền làm chủ của Cở sở theo công cụ của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố;

+ làm chủ và sử dụng có hiệu quả, đúng luật pháp các nguồn kinh phí đầu tư ( Kế cả nguồn kinh phí đầu tư được phép thu theo quy định), những tài sản, trang thứ của đơn vị;

+Tổ chức quản ngại lý, đảm bảo môi trường tại các đại lý và khu vực nơi trú đóng của Cơ sở; đan ghép việc triển khai các trách nhiệm về đảm bảo an toàn môi ngôi trường với những chương trình, chiến lược và hoạt động của đơn vị;

+ tổ chức triển khai quản lý, bảo vệ, giữ gìn trơ tráo tự bình an xã hội tại Cơ sở;

+ nghiên cứu thực nghiệm quy mô cai nghiện, trị trị, phục hồi; phương pháp, quá trình về chữa trị bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động ship hàng công tác phòng phòng nghiện, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng người dùng trong cửa hàng và bên cạnh xã hội;

+ thích hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao; Tranh thủ sự hỗ trợ của những tổ chức, cá thể trong và kế bên nước để đầu tư và xây dựng cơ sở ngày càng trả thiện kết thúc tốt nhiệm vụ được thành phố giao;

+ thực hiện công tác thông tin, report định kỳ hoặc hốt nhiên xuất về tình hình tiến hành nhiệm vụ được giao theo cơ chế của pháp luật;

+ thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp bên trên giao và theo pháp luật của pháp luật.