Tính từ chỉ thái độ

      5

Tính tự chỉ thái độ là trong những chủ điểm ngữ pháp đặc biệt trong các bài thi tiếng Anh. Tuy nhiên, rất dễ dàng nhầm lẫn nếu khách hàng không cụ rõ kỹ năng và kiến thức về điểm ngữ pháp này. Cũng chính vì vậy, nội dung bài viết ngày hôm nay, vhope.com.vn đã gửi cho bạn toàn bộ kiến thức về tính chất từ chỉ thái độ. Cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé!

1. Có mang tính từ bỏ chỉ thái độ

Tính trường đoản cú chỉ cách biểu hiện (adjectives of attitude) là các tính từ bộc lộ thái độ hoặc cảm xúc của một bạn (đối với người, vật, hoặc sự việc nào đó).Bạn vẫn xem: Tính tự chỉ thái độ

2. Ra đời tính từ chỉ thái độ

Tính tự chỉ thái độ được thành lập bằng cách lấy verb + ed hoặc verb + ing.

Bạn đang xem: Tính từ chỉ thái độ

Present participle (verb + ing): dùng để miêu tả một chân thành và ý nghĩa chủ động. Nó thuờng đi cùng với danh tự chỉ vật.
*

Thành lập tính từ bỏ chỉ thái độPast participle (verb + ed): sử dụng để diễn đạt một chân thành và ý nghĩa bị động. Nó thuờng đi cùng với danh trường đoản cú chỉ người.

3. Cách sử dụng tính tự chỉ thái độ

Nếu phía sau tất cả danh tự thì cần sử dụng ing.

Ví dụ: This is an interesting book. => phía sau có danh trường đoản cú book => sử dụng ing.

Nếu phía sau không có danh từ, ta nhìn lên phía trước. Ví như là danh từ bỏ chỉ fan thì cần sử dụng ed; nếu là danh từ bỏ chỉ thiết bị thì cần sử dụng ing.Nếu phía sau không tồn tại danh trường đoản cú thì nhìn phía trước, nếu như là bạn thì cần sử dụng ed; giả dụ là vật dụng thì cần sử dụng ing.

Ví dụ:

It is an amusing story.My job is boring.I am bored with my job.We are interested in playing soccer.

4. Một trong những động từ sau đây có tính từ bỏ chỉ thái độ

Amuse——Amused——–AmusingAmaze——- Amazed——- AmazingAnnoy——– Annoyed——– AnnoyingBore —— Bored ——-BoringDepress——-Depressed——– DepressingDisappoint ——– Disappointed——— DisappointingEmbarrass——– Embarrassed ——— EmbarrassingExcite——– Excited——— ExcitingExhaust——– Exhausted——— ExhaustingFascinate——- Fascinated——– FascinatingHorrify——— Horrified——— HorrifyingInterest——– Interested——— InterestingPlease ——– Pleased——– PleasingSatisfy ——- Satisfied——- SatisfyingWorry ——- Worried——– Worrying

5. Mẹo biệt lập tính trường đoản cú chỉ thể hiện thái độ (đuôi “ing” và “ed”)

Thông thương trong đề thi TOEIC rất hay bẫy chọn tính trường đoản cú đuôi “ing” hay “ed”

Với dạng thức như sau:

Ví dụ 1: He is an ________ person, cho dù là danh tự sau (person) chỉ fan hay đồ thì xem xét luôn chọn tính trường đoản cú dạng “ing”.

Xem thêm: Mua Bộ Điều Khiển Midi Controller Keyboard Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

Còn so với dạng bài như

Ví dụ 2: He makes me _______. Khi các câu lộ diện 2 nhà thể không giống nhau ví dụ “he” và “me” sinh sống đây, “he” ảnh hưởng tác động vào “me” và một tín hiệu nữa chính là động từ bỏ “make” hễ từ ảnh hưởng (làm cho, khiến) thì chọn tính từ bỏ đuôi “ed”.

Một số động từ trong thói quen của đề thi TOEIC thường phân chia tính từ dạng “ed”:

KeepLeave

Một xem xét nữa là lúc thấy trong đề thi lộ diện dạng thức giới từ đi kèm ví dụ như: “I am interested in him” thì lựa chọn tính tự dạng “ed”.

6. Bài bác tập thực hành thực tế tính từ bỏ chỉ thái độ

Bài tập

Bài tập 1: Viết lại câu sau đây sao mang lại nghĩa ko đổiJunior is bored with his job at present.

➔ _________________. (boring)

This funny film was entertaining my family.

➔ _________________. (entertained)


*

Bài tập thực hành tính tự chỉ thái độMy elder brother likes playing video games every Sunday.

➔ _______________________. (interested)

That football match was exciting for me yesterday.

➔ ________________________. (excited)

➔ _____________. (keen on)

Bài tập 2: chấm dứt các câu cho mỗi tình huống.Sử dụng từ vào ngoặc +-inghoặc–edThe film wasn’t as good as we had expected. (disappoint…)The film was disappointing.We were disappointed with the film.Donna teaches young children. It’s a very hard job, but she enjoys it. (exhaust…)She enjoys her job but it’s often …………….At the kết thúc of a day’s work, she is often ………It’s been raining all day. I hate this weather. (depress…)This weather is …………….This weather makes me …………….It’s silly to lớn get …… because of the weather.Clare is going to Mexico next month. She has never been there before. (excit…)It will be an ……. Experience for her.Going khổng lồ new places is always …………….She is really …… about going to lớn Mexico.Bài tập 3: Chọn giải đáp đúngWe were all(horrifying/horrified)when we heard about the disaster.It’s sometimes(embarrassing/embarrassed)when you have to ask people for money.Are you(interesting/interested)in football?I enjoyed the football match. It was quite(exciting/excited).I had never expected to be offered the job. I was really(amazing/amazed)when I was offered it.

Đáp án

Bài tập 1Junior’s job is boring at present.My family was entertained by this funny film.My elder brother is interested in playing video games every Sunday.I was exciting about that football match yesterday.Her children are keen on swimming in the morning every summers.Bài tập 2disappointing/ disappointedexhausting/ exhausteddepressing/ depressed/ depressedexciting/ exciting/ excitedBài tập 3
1. Horrified2. Embarrassing3. Interested4. Exciting5. Amazed

Trên trên đây là cục bộ kiến thức về tính tự chỉ thái độ trong giờ đồng hồ Anh mà lại vhope.com.vn ao ước gửi mang lại bạn. Để nỗ lực chắc điểm ngữ pháp này, các bạn nhớ tiếp tục làm các bài tập thực hành nhé! xung quanh ra, chúng ta có thể tìm hiểu thêm các kết cấu ngữ pháp giờ Anh khác tại website vhope.com.vn. Chúc các bạn học tập tốt!