Sơ đồ tư duy môn toán 11

      20
Hệ thống lý thuyết Toán 11 qua Sơ đồ tứ duy Toán 11 chương 1 Đại số cụ thể nhất. Tổng thích hợp loạt bài hướng dẫn lập Sơ đồ tư duy Toán 11 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ tư duy toán 11 chương 1 đại số - Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác

1. Sơ đồ bốn duy toán 11 chương 1 đại số ngắn nhất

*

2. Sơ đồ tứ duy toán 11 chương 1 đại số chi tiết (kèm video)

*

Video sơ đồ tứ duy toán 11 chương 1 đại số

B. Cầm tắt công thức toán 11 chương 1 đại số - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

I. Công thức lượng giác


*

*

*

*

*

*

*

*

*

II. Hàm con số giác

*

*

*

III. Phương trình lượng giác

*

*

*

*

*

*

*

*

*

C. Những dạng toán về Phương trình lượng giác và phương pháp giải

 Dạng 1: Giải phương trình lượng giác cơ bản

* Phương pháp

- Dùng các công thức nghiệm tương ứng với mỗi phương trình.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy môn toán 11

Dạng 2: Giải một trong những phương trình lượng giác đưa được về dạng PT lượng giác cơ bản

* Phương pháp

- Dùng các công thức biến đổi để mang về phương trình lượng giác đã mang đến về phương trình cơ bản như Dạng 1.

Dạng 3: Phương trình bậc nhất có một hàm số lượng giác

* Phương pháp

- Đưa về dạng phương trình cơ bản, ví dụ: 

*

Dạng 4: Phương trình bậc hai tất cả một hàm con số giác

* Phương pháp

♦ Đặt ẩn phụ t, rồi giải phương trình bậc hai đối với t, ví dụ:

 + Giải phương trình: asin2x + bsinx + c = 0;

 + Đặt t=sinx (-1≤t≤1), ta có phương trình at2 + bt + c = 0.

* lưu giữ ý: Khi đặt t=sinx (hoặc t=cosx) thì phải có điều kiện: -1≤t≤1

Dạng 5: Phương trình dạng: asinx + bcosx = c (a,b≠0).

Xem thêm: Highlights Juventus Vs Atletico Lượt Về, Vòng 1/8 Lượt Về Champions League 18/19

* Phương pháp

 

*

 - Đưa PT về dạng phương trình bậc 2 đối với t.

* giữ ý: PT: asinx + bcosx = c, (a≠0,b≠0) tất cả nghiệm khi c2 ≤ a2 + b2

Dạng tổng thể của PT là: asin + bcos = c, (a≠0,b≠0).

Dạng 6: Phương trình đối xứng cùng với sinx cùng cosx: a(sinx + cosx) + bsinx.cosx + c = 0 (a,b≠0).