Sách toán lớp 4 bài

      2

Giải bài xích tập trang 3, 4 bài bác ôn tập các số cho 100000 SGK Toán 4. Câu 1: Viết số tương thích vào dưới mỗi gạch của tia số...


Bạn đang xem: Sách toán lớp 4 bài

Bài 1 ngày tiết 1 trang 3 sgk Toán 4

a) Viết số phù hợp vào bên dưới mỗi vén của tia số:

*

b) Viết số phù hợp vào vị trí chấm: 36 000; 37 000; ..;...;...; 41 000;... 

Hướng dẫn giải:

a) 

*

b) 36000; 37000; 38000; 39000; 40000; 41000; 42000.

Bài 2 tiết 1 trang 3 sgk Toán 4

Viết theo mẫu:

*

Hướng dẫn giải:

*

Bài 3 ngày tiết 1 trang 3 sgk Toán 4

a) Viết từng số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

Mẫu: 8723 = 8000 + 700 + đôi mươi + 3

b) Viết theo mẫu:

Mẫu: 9000 + 200 + 30 + đôi mươi = 9232

7000 + 300 + 50 + 1

6000 + 200 + 3

6000 + 200 + 30

5000 + 2

Hướng dẫn giải:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 = 1

3082 = 3000 + 80 +2

7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

6000 + 200 + 3 = 6203

6000 + 200 + 30 = 6230

5000 + 2 = 5002

Bài 4 ngày tiết 1 trang 4 sgk Toán 4

Tính các chu vi các hình sau:

*
*
*

Hướng dẫn giải:

- Hình tứ giác ABCD có chu vi bằng: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

- Hình chữ nhật MNPQ có chu vi bằng: (4 + 8) x 2 = 24 (cm)

- hình vuông vắn GHIK có chu vi bằng: 5 x 4 = đôi mươi (cm)

vhope.com.vn


bình luận
Bài tiếp theo
Gửi bài xích tập bắt buộc giải - Nhận vấn đáp trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp vhope.com.vn


Xem thêm: Trấn Thành Và Trường Giang Khiêng Lê Thị Dần Xuống Sân Khấu Vì Nói Quá Nhiều

nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt

Bài giải new nhất


Bài giải mới nhất các môn khác


*

Liên hệ với chúng tôi:Gmail: vhope.com.vn
gmail.com