Một đi không trở lại

      13

Sống trên đời nào ai gồm hay đâu chữ ngờThay thay đổi trắng black của tình yêuSống trên có lẽ nào ai có hay đâu ngày maiDuyên số sẽ mang đến ta gặp aiRồi em đã và đang bước đếnNguyện mãi yêu thương anh trong cả đờiNhung ni cớ sao em quên rồiNhìn em cứ mãi đắm đuốiCùng cùng với ai trong khoảng tayAnh đang ra đi không nghĩ suyĐK:Một đi sẽ không còn trở lạiMột đi sẽ không còn quay đầuĐể đến em được niềm hạnh phúc bên người taMột đi sẽ không còn trở lạiMột đi sẽ không còn quay đầuXem như hôm qua là giấc mơNgười ta nói tôi đần độn khờNgười ta nói tôi đang lầmNhưng tôi hèn nào em làm chiTình yêu dường như không trọn vẹnThì níu kéo chi thêm buồnNên chia ly sớm bớt khổ đau


Bạn đang xem: Một đi không trở lại

Sống trên lẽ nào ai gồm hay đâu chữ ngờThay thay đổi trắng black của tình yêuSống trên dễ thường ai gồm hay đâu ngày maiDuyên số sẽ đến ta gặp gỡ aiRồi em đã và đang bước đếnNguyện mãi yêu anh suốt đờiNhung ni cớ sao em quên rồiNhìn em cứ mãi đắm đuốiCùng với ai trong vòng tayAnh sẽ ra đi không nghĩ suyĐK:Một đi sẽ không còn trở lạiMột đi sẽ không quay đầuĐể mang đến em được niềm hạnh phúc bên bạn taMột đi sẽ không trở lạiMột đi sẽ không còn quay đầuXem như trong ngày hôm qua là giấc mơNgười ta nói tôi ngốc khờNgười ta nói tôi sẽ lầmNhưng tôi hèn nào em làm cho chiTình yêu đang không trọn vẹnThì níu kéo tiêu tốn thêm buồnNên chia ly sớm giảm khổ đau


*Em Là của anh ấy

hồ Quang Hiếu ft hồ Việt Trung

*
30.301.645


http://musicmd1fr.vhope.com.vn.net/bucket-image-vhope.com.vn/images/singer/20120119/QjXGErHhN81ZMy9D9u1j5954f2cb2f28d.jpg

quân lính Tình yêu

hồ Việt Trung

*
9.893.770


http://musicmd1fr.vhope.com.vn.net/bucket-image-vhope.com.vn/images/singer/20120119/5sNpPYqDMvCDp3aDnQJl5937dfd1cf192.jpg

Xem thêm: Thanh Xuân Của Ta Bắt Đầu Khi Yêu Người, Thanh Xuân Của Chúng Ta

http://musicmd1fr.vhope.com.vn.net/bucket-image-vhope.com.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.vhope.com.vn.net/bucket-image-vhope.com.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.vhope.com.vn.net/bucket-image-vhope.com.vn/images/singer/20120119/x6cRoJjbm9Nbzi1P33Dw5c331913b5e05.jpg
http://musicmd1fr.vhope.com.vn.net/bucket-image-vhope.com.vn/images/singer/20150707/5gElah5lXtnzJP2Sr8II5c46f2af59bb1.jpg
http://musicmd1fr.vhope.com.vn.net/bucket-image-vhope.com.vn/images/singer/20180830/vNA8NSVPaoObcUyYxKq85b87ab4a34482.jpg
http://musicmd1fr.vhope.com.vn.net/bucket-image-vhope.com.vn/images/singer/20210325/XaVZzPzYZdTRyclZXX9q605c4c881a62e.jpg
http://musicmd1fr.vhope.com.vn.net/bucket-image-vhope.com.vn/images/singer/20220323/mTjvjfuutABX3XhkSbCU623abb219877e.jpg
http://musicmd1fr.vhope.com.vn.net/bucket-image-vhope.com.vn/images/singer/20210325/XaVZzPzYZdTRyclZXX9q605c4c881a62e.jpg