Kinh đại bi thập chú

      22

Thần chú Phật giáo là lời nói kín đáo của chư Phật (Mật ngôn giỏi Phật ngôn), số đông lời nói đặc biệt quan trọng này chỉ có các đức Phật vào mười phương mới hoàn toàn có thể nghe cùng hiểu được, nó không hẳn là máy ngôn ngữ bình thường của bọn chúng sanh trong ba cõi sử dụng, vì vậy những ngôn từ này tín đồ phàm quan yếu nào hiểu rõ. Hồ hết ai ao ước chư Phật, bồ Tát trong mười phương gia hộ đông đảo khổ nhức của cuộc đời chỉ cần hành trì thần chú được chỉ dẫn sẽ được linh ứng theo sở cầu. Sau đó là Đại Bi Thập Chú, 10 thần chú phổ cập trong Phật giáo Đại Thừa.

Bạn đang xem: Kinh đại bi thập chú


Nội dung bài xích viết


Chú Đại Bi

*
Tập vở chép Chú Đại Bi dành cho những người mới.Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô hổ ngươi Đại Bi trung tâm Đà Ra Ni

Nam mô hắt ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, Bà lô yết dế thước chén bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, Tát bàn ra phát duệ, số đát mãng cầu đát tả.

Nam tế bào tất kiết lặc đỏa y mông a rị da, Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa “Na ma bà tát đa”, na ma bà già, Ma phạt sệt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha người yêu đề Tát-đỏa, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phạt xà da đế, Ma ha phân phát xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Giá xác định giá ra. Mạ mạ phát ma ra, Mục đế lệ, Y hê di hê, Thất mãng cầu thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa vạc sâm, Phật ra xá da.

Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô đánh rô, nhân tình đề dạ ý trung nhân đề dạ, người yêu đà dạ bồ đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, Địa rị nhan sắc ni na, bố dạ ma na, Ta bà ha. Tất dà dạ, Ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, Ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, Ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta bà ha.

Giả kiết ra a vớ đà dạ, Ta-bà ha. Tía đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà lợi win yết ra dạ, Ta bà ha.

Nam tế bào hắt ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, Bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha.


Án, Tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, Ta-bà ha.

Nam mô Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni Phật

Đức Quán cụ Âm sau khoản thời gian thuyết thần Chú Đại Bi này, thì tự nhiên trên trời (thiên không) mưa hoa quý xuống, dải ngân hà vang động, vì chưng pháp lực của thần chú gửi động, giống như như: sức khỏe của hỏa sơn phun lửa, trái đất lay chuyển, gây ra những tiếng nổ như sức khỏe của năng lượng điện âm dương gây ra lôi chấn.

Chư Phật phần đông hoan hỷ, ma vương khiếp sợ. Toàn bộ chúng sinh đầy đủ được bệnh quả thánh và phát Bồ-đề tâm.

Trong phiên bản “Đại Bi Sám hiện Tướng“, cả 84 câu của chú ý Đại Bi, với mỗi câu, Tổ xưa đều tranh tượng trưng ra từng thần biến: hoặc hình Phật, hình người tình Tát, hình các Thánh Nhị thừa, hoặc hình của những vị trời: Phạm Vương, Đế thích hoặc hình của những thần, tướng Kim Cang…Tất cả mọi từ vị trí Thánh trí; lòng đại bi của đức Quán núm Âm người thương Tát hóa hiện nay ra bằng cách đại trường đoản cú tại, nhằm phổ độ cho cái đó sinh. Người nào cũng sẽ được chứng nghiệm với gia hộ giả dụ chí trung tâm trì tụng.

*
Tranh dán tường Chú Đại Bi khôn cùng đẹp.

Như Ý Bửu Luân Đà La Ni

Nam tế bào Phật đà da, nam tế bào Ðạt ma da, nam tế bào Tăng dà da. Phái nam mô cửa hàng tự tại nhân tình Tát Ma Ha Tát, cụ đại bi trung ương giả. Ðát điệt tha. Án, chước yết ra phân phát để, Chấn đa mạc ni, Ma ha chén bát đắng mế. Rô rô rô rô, Để dung nhan tra thước ra a yết lỵ, sa dạ hồng, phấn tóa ha. Án, chén bát đạt ma, Chấn đa mạc ni, Thước ra hồng. Án, bát lật đà. Chén đẳng mê hồng.

Sau khi người tình Tát thuyết thần chú, ngoài trái đất vang động, cung điện của những vị thần, ma vương phần đa phực lửa, chúng khá kinh sợ. Gần như chúng sinh độc ác té ngã. Những loài bị phổ đồng được rất lên cõi trời.

Giữa thiên không mưa tuôn xuống những hoa báu, và những vật quý xinh đẹp; những thiên thần tấu trổi nhạc, dâng đủ món lên cúng.

Ðức Như Lai ngợi khen cho tình nhân Tát, và ra mắt với bọn chúng hội rằng: ước phước báo hiện tại tiền, hoặc phương khấn tai tinh ác ương, hoặc sám hối hận ngũ nghịch trọng tội, hoặc cầu đảo các bệnh nước lửa gió mưa, nạn vua, trộm cướp, oan hồn, ác mộng, giặc giả, thú dữ và những tai nạn, chỉ chuyên nhất tâm thụ trì thần chú này, thì bao tai ương kia đều hủy hoại hết; mang đến lúc lâm chung, người trì chú này ngay tắp lự được thấy Phật A Di Ðà, Quán nắm Âm cùng Ðại nắm Chí, cho tiếp dẫn về cõi Tịnh độ.

Tiêu Tai như ý cát tường Thần Chú

Nẵng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẫm, A chén bát ra để, Hạ nhiều xá ta nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, Để nhan sắc sá, nhằm sắc sá, dung nhan trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, Phiến nhằm ca, Thất rị duệ, Ta phạ hạ.

Xem thêm: Hôm Nay Có Gì Hot Hôm Nay - Hôm Nay Có Gì Hot Trong 2022

Người nhưng mà trì tụng thần chú này, tâm cần đủ tía phép Quán: rước phép Không quán để tiêu tai; dùng phép Giả tiệm để hội sự như ý cát tường mà ko hay. Giả gì cũng đều chỉ là một niệm bởi tai thì tiêu, cat thì đến, call là pháp giới tánh, đây tức là Trung Quán. Hễ trung tâm Mê thì cát có nghĩa là tai, còn chổ chính giữa Ngộ thì tai có nghĩa là cát. Nghĩa là vai trung phong còn mê mẩn thì điều như ý cát tường cũng vì thế tai hại! vai trung phong đã giác tỉnh rồi, vày dầu tai hại cũng hóa thành cát tường!

Với lẽ Tam quán, đem tâm so xét vẫn như thế, thì cùng với Tứ giáo. Lục tức cũng hoàn toàn có thể đem tâm so xét được cả, nếu chú ý nghĩ rộng thì sẽ thấy.

Công Đức Bửu đánh Thần Chú

Nam tế bào Phật đà da, Nam mô Đạt ma da, Nam mô Tăng già da. Án, tất đế hộ đô rô, vớ đô rô chỉ lỵ ba, Kiết lỵ bà, vớ đạt rị, cha rô rị ta phạ ha.

Thần chú thương hiệu là “Công Đức Bửu Sơn” xin phân tích và lý giải thế này: tín đồ hay chuyên việc là công, công bao gồm thật nghiệm là Ðức. Người mà chí trọng tâm tụng chú đây, thì về công là đủ Tam cửa hàng về trái là rỡ ba Ðức. Tỷ như Ma Ni bửu châu: thể nó tròn sạch, đó là đức của pháp thân; nó hữu hiệu trong ngoài, chính là đức của chén nhã, dường núi sản sinh vật tư đó là đức của giải thoát. Ngay nơi chú có nghĩa là tâm, vị đều là tía đức. Sơn: là núi cùng nó xuất xắc kết tinh sinh ra các mỏ châu báu; còn trung tâm thì cũng giỏi bày ra khu vực cảnh vật, núi pháp tính nó cũng phân phát sinh đủ cả công đức, buộc phải chi, fan thụ trì thần chú này cùng với tài đồ vật quý báu của từ tánh tùy ý nguyện cầu thụ dụng được cả.


Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề Thần Chú

Khể thủ quy y tô tất đế

Đầu diện đảnh lễ thất Câu chi

Ngã kim xưng tán Ðại chuẩn Ðề

Duy nguyện từ bỏ bi thùy gia hộ

Nam tế bào tát đa nẫm, Tam miệu tam ý trung nhân đà, Cu đưa ra nẫm đát điệt tha. Án, chiết lệ nhà lệ chuẩn Đề ta bà ha.

Phật dạy rằng: fan trì tụng thần chú này đủ chín chục muôn biến, rất có thể diệt được những tội thập ác, tứ trọng với ngũ nghịch. Nhẫn mang đến với nhà nỗ lực tục nào bất luận là tịnh tốt uế, chỉ việc chí chổ chính giữa tụng thần chú này, tức khắc được tiêu trừ tai nạn bịnh hoạn, và tăng mạnh phước thọ. Tụng đủ 49 ngày, tức tốc được đức tình nhân Tát sai nhì vị Thánh giả nhằm thường phò hộ người ấy trong số những lúc đứng ngồi nằm ngồi.

Những người; hoặc mong cho đặng trí huệ, hoặc hố tiêu chướng nạn, hoặc ước cho được phép thần thông, hoặc ước quả vô thượng bồ đề….chỉ y theo pháp thiết bọn tràng, tụng đủ một trăm muôn biến, thì các người ấy tức thời đặng ở chỗ tịnh độ của chư Phật, khắp hầu hạ chư Phật, khắp nghe cả pháp mầu trọn chứng quả ý trung nhân Đề.

Thánh Vô Lượng lâu Quyết Định quang Minh vương vãi Đà La Ni

Án, nề hà mo bo cót ngỏa đế, a ba na mật đạp, A ưu rị a nạp, đánh tất nễ, Thiệt chấp đạp, Điệp tả ra tể giả, Đát tháp cả đạt giả, A ra ha đế, Tam dược tam bất đạt giả, Đát nễ đưa tháp. Án, Tát rị ba, Tang tư cót rị, chén rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, Ta ba ngỏa tỳ thuật đế, Mã hắt nằn nì giả, bát rị ngỏa rị tóa hắt.

Nhân vì thương xót hết thảy chúng sinh tuổi sống phòng ngủi vào đời vị lai, ước ao cho chúng sinh được lớn lên tuổi lâu mạng và công dụng lớn, cần đức vậy Tôn vẫn bảo cùng với ông Ðại Trí Huệ Diệu như ý cát tường Bồ Tát để dạy dỗ phép rằng: giữa châu Diêm phù đề (thế giới này), hiện nay (thời sút kết 9) sinh linh của chủng loại người, chỉ còn sống tất cả trăm tuổi; với giữa con số đó, đa số người gây có tác dụng ác nghiệp, nên lại bị tổn đức giảm kỷ mà phải thác yếu bị tiêu diệt non, bởi vậy kẻ sống trăm tuổi chỉ còn phần ít! mặc dù thế, nếu người dân có phước duyên là gặp gỡ được thần chú này rước lòng tôn kính hoặc biên chép, hoặc bái dường, hoặc đọc tụng thụ trì thì được thọ mạng tăng lên sống không tính trăm tuổi và tắt hơi sau mau hội chứng quả Phật.

Dược Sư quán Đỉnh Chân Ngôn

Nam mô Bạt già phát đế, bệ gần kề xã, vây cánh rô thích lưu ly, bát lật bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hát đế, Tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ ngay cạnh thệ, bệ gần kề thệ. Bệ ngay cạnh xã, tam một yết đế tóa ha.

Nếu ai có bệnh chi, chỉ chuyên nhất trung ương đọc thần chú nầy 108 thay đổi để chú nguyện vào ly nước sạch rồi uống, thì những bịnh đều chấm dứt liền. Còn fan nào chăm tâm trì tụng trọn đời thì sẽ không đau ốm, sinh sống lâu, đến lúc lâm chung, được vãng sanh về trái đất Tịnh lưu giữ Ly mặt Ðông Phương.

Quán đỉnh Có hai nghĩa:

Vì thần chú này bởi vì từ trên đỉnh đầu của Phật phóng hào quang, trong hào quang đãng nói ra.Nếu người dân có thân khẩu ý thanh tịnh tương đương nhau, siêng tâm trì tụng thần chú này ngay tức thì được hào quang đãng của Phật chiếu đến như rót nước ngay vào đỉnh môn của người nên gọi là tiệm đỉnh.

Quan Âm xiêu dạt Chân Ngôn

Án, Ma ni chén bát di hồng. Ma hạc nghê nha Nạp, tích đô đặc tía dạt, tích quánh ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp bửa ra nạp, náp bốc rị, thưu chắt ban nạp nài nỉ ma lô kiết. Thuyết ra domain authority tóa ha.

Ðức Quan rứa Âm tất cả lòng trường đoản cú bi khôn cùng thiết tha, đức độ sinh lan khắp; nếu người thành trọng tâm tụng chú, sẽ lấy được lòng đại bi của tình nhân Tát theo niệm cho cảm cho, chớ nghi mà lại hỏng!

Thất Phật diệt Tội Chân Ngôn

Ly bà ly bà đế, ước ha mong ha đế, Đà la ni đế. Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha già đế, Chân lăn càn đế, Ta bà ha.

Với phần đa tội tứ trọng ngũ nghịch, giả dụ phi sám ăn năn bằng pháp vô sinh, thì ko thể hoàn thành tội được!

Thần chú này đó là do cả bảy đức Phật đều đã thuyết ra đúng chân tính; tín đồ tu tụng lấy mỗi niệm cũng giống với chân tính, thì tất chứng được lý vô sinh; như thế, sự diệt tội tỷ như nước sôi tan giá tuyết.

Vãng sanh Tịnh Độ Thần Chú

Nam mô a di nhiều bà dạ, Đa tha già đa dạ, Đa địa dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa, tất đam bà tỳ, A di rị đa, tỳ ca lan đế, A di rị đa, tỳ ca lan đa, Già di nị, già già na, Chỉ đa ca lệ, Ta bà ha.

Thần chú này cũng mang tên là “Bạt nhất thế nghiệp chướng căn phiên bản đắc sinh tịnh độ Ðà La Ni”. Truyện chép rằng: Ðời lưu giữ Tống, năm rốt niên hiệu Ngươn gia, Ngài Tam Tạng pháp sư Cần na Bạt Ðà La tự nước Thiên Trúc qua nước trung hoa dịch ra.

Nhắc lại nơi đã nghe, thì sách Minh Tăng Tông bạn dạng Tịnh độ Hành pháp nói: với thần chú này bắt buộc đọc 21 biến, bắt đầu hợp thức theo ý Kinh. Truyện bất tư nghị thần lực chép rằng: Với mẫu phép trì chú, người tu thân với miệng đề nghị thường cùng súc mang lại sạch, dâng hương, đốt trước tượng Phật, quỳ gối, chấp tay ngày lấy 6 thời, mỗi thời tụng 21 biến, liền diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác với hủy báng chánh pháp. Nếu người thường tụng chú này, được đức A Di Ðà thường xuyên ở bên trên đỉnh đầu, để hộ trì cho, chẳng cho kẻ thù tiện bề phá khuấy, hiện đời vẫn đặng yên ổn, mang lại hơi thở cuối cùng, được tùy ý vãng sinh. Hoặc tụng cho đủ số trăng tròn vạn biến, tức khắc cảm đặng tâm tình nhân đề nảy mộng. Hoặc tụng cho 3 chục muôn biến, tức tốc trước khía cạnh tự thấy Phật.

Thiện Thiên người vợ Chú

Nam tế bào Phật đà, Nam tế bào đạt ma, Nam tế bào tăng già. Nam mô thất rị, Ma ha đế tỷ da, Đát nễ dã tha, tía rị phú lầu na, giá rị tam mạn đà, Đạt xá ni, Ma ha tỳ ha ra già đế, Tam mạn đà, tTỳ ni già đế, Ma ha ca rị giả, cha nễ, bố ra, tía nễ, Tát rị phạ lật tha, Tam mạn đà, Tu chén bát lê đế, Phú lệ na, A rị na, Đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ vớ đế, Ma ha Di Lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế, Tam mạn đà, A tha, A nậu Đà La Ni.

Trong tởm Kim quang đãng Minh tất cả viết: Ðối cùng với thần chú này, những người tụng, người nghe, hồ hết ai dâng hương cúng hoa, phàm mong muốn cần sử dụng điều chi, như quà bạc, châu, báu, trâu, dê, ngũ cốc tất cả vật dụng, thì hầu hết được đủ cả.