Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4

      20

Bài tập toán lớp 4 theo từng chăm đề tất cả đáp án, kèm lời giải rất chi tiết giúp các em học sinhlớp 4dễ dàng ôn tập, khối hệ thống lại loài kiến thức, luyện giải đề kết quả hơn để ngày càng học xuất sắc môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 4

Theo sơ thiết bị ta thấy 3 lần số cây 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Câu 5.

Số nhỏ nhất tất cả 4 chữ số khi phân tách cho 675 thì thương là một trong và số dư lớn số 1 là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số cần tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Đề thi học sinh xuất sắc Toán lớp 4 - Đề số 2

Bài 1:

a/ sắp tới xếp những phân số dưới đây theo sản phẩm tự từ khủng đến bé:

b/ Tìm tất cả các phân số bởi phân số 22/26 làm thế nào để cho mẫu số là số gồm 2 chữ số.

Bài 2:Cho hàng số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng giá trị của dãy số trên.

Xem thêm: Cách Reset Máy In Brother 2130, Hướng Dẫn Cách Reset Các Máy In Brother

b/ tìm kiếm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của hàng là 8. Cho thấy thêm số đó là số thứ bao nhiêu của hàng số trên?

Bài 3:Có nhì rổ cam, nếu cấp dưỡng rổ thứ nhất 4 trái thì kế tiếp số cam ở hai rổ bởi nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ trước tiên thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam sinh sống rổ sản phẩm công nghệ hai. Hỏi ban sơ mỗi rổ bao gồm bao nhiêu quả cam?

Bài 4:Trong một tháng như thế nào đó gồm 3 ngày sản phẩm 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng chính là ngày sản phẩm mấy vào tuần?

Bài 5:Một khu vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 35m. Căn vườn đó được được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so cùng với trước tăng gấp rưỡi và cho nên vì thế diện tích tăng lên 280m².

Tính chiều rộng và diện tích quần thể vườn sau khoản thời gian mở thêm.

Đáp án Đề thi học tập sinh tốt Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bài 2: (2 điểm)

a/ dãy số vẫn cho gồm số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của dãy số đã mang đến là:

0,5 điểm

b/ Trung bình cùng của dãy số trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số to hơn số Trung bình cộng 8 đơn vị là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta gồm quy phương tiện của hàng là: mỗi số hạng, kể từ số hạng máy hai bởi nhân cùng với số đồ vật tự rồi cùng với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng sản phẩm công nghệ ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3:( 2 điểm)

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ trang bị hai nhiều hơn rổ trước tiên 4 quả. 0.25đ

Nếu thêm 24 quả vào rổ thứ nhất thì số cam rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam rổ thứ hai. 20 quả

Ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ gia dụng ta thấy:

Số cam làm việc rổ thứ nhất là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ lắp thêm hai là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 quả 02,5đ

10 quả

Bài 4:( 2 điểm)

Vì tuần gồm 7 ngày bắt buộc hai sản phẩm 5 của tuần tiếp tục không thể là ngày chẵn .

Hay giữa cha thứ 5 là ngày chẵn có hai sản phẩm công nghệ năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn sau cùng trong tháng biện pháp thứ năm chẵn thứ nhất là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một tháng chỉ có rất nhiều nhất 31 ngày đề xuất thứ 5 và là ngày chẵn đầu tiên phải là mồng 2, ngày chẵn vật dụng 3 trong tháng là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 tháng kia vào công ty nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật chính là a.

Sau khi được mở thêm thì chiều rộng lớn là

*
0,5đ

*
= 0,5đ

Chiều rộng đã tăng lên số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra:

*
0,5đ

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật( khu vườn đó )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của khu vực vườn sau thời điểm mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m20,5đ