Userbenchmark: Intel Xeon E3

      20
Reasons khổng lồ consider intel Xeon E3-1230 v2
None
Reasons khổng lồ consider Intel core i7-3770
Much higher single threaded performance (around 25% higher), makes a noticeable performance difference in gaming and the majority of applications.

Bạn đang xem: Userbenchmark: Intel Xeon E3

Has an integrated GPU, which allows khổng lồ run the system without a dedicated graphics card, unlike the intel Xeon E3-1230 v2.

Xem thêm: Chuẩn Bị Và Xử Lý Nước Nuôi Tôm Theo Đúng Quy Trình Để Đạt, Một Số Biện Pháp Cải Tạo Ao Và Xử Lý Nước Trước

Around 13% higher average synthetic performance.

*

Gaming

vhope.com.vn recommends Intel core i7-3770Based on game & synthetic benchmarks, & theoretical specifications.
*

FeaturesIntel Xeon E3-1230 v2Intel bộ vi xử lý core i7-3770
MMX
SSE
SSE2
SSE3
SSSE3
SSE4.2
AVX
EIST
Intel 64
XD bit
TXT
VT-x
VT-d
Hyper-Threading
AES-NI
ECC

ArchitectureIntel Xeon E3-1230 v2Intel vi xử lý core i7-3770
ArchitectureIntel_IvyBridgevsIntel_IvyBridge
MarketServervsDesktop
Memory SupportDDR3vsDDR3
CodenameIvy BridgevsIvy Bridge
Release DateMay 2012vsApr 2012

CoresIntel Xeon E3-1230 v2Intel core i7-3770
Cores4vs4
Threads8vs8
SMPs1vs1
Integrated GraphicsNovsIntel HD 4000

CacheIntel Xeon E3-1230 v2Intel vi xử lý core i7-3770
L1 Cache64 KB (per core)vs64 KB (per core)
L2 Cache256 KB (per core)vs256 KB (per core)
L3 Cache8192 KB (shared)vs8192 KB (shared)

PhysicalIntel Xeon E3-1230 v2Intel vi xử lý core i7-3770
SocketIntel Socket 1155vsIntel Socket 1155
Max Case Tempunknownvs67°C
PackageFC-LGA12CvsFC-LGA12C
Die Size160mm²vs160mm²
Process22 nmvs22 nm

PerformanceIntel Xeon E3-1230 v2Intel core i7-3770
Cpu Frequency3300 MHzvs3400 MHz
Turbo Clock3700 MHzvs3900 MHz
Base Clock100 MHzvs100 MHz
Voltageunknownvsunknown
TDP69 Wvs77 W