Đồng hồ đeo tay vàng 18k

      17
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Size mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 279138RBR-0013. Movement: Automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: xoàn vàng 18k, vành lắp kim cương. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Trữ cót: 55h.

Bạn đang xem: Đồng hồ đeo tay vàng 18k


*
*

*
*

Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành . Xuất xứ: Chopard, Thụy Sĩ. Kích thước: 33.5mm. Ref: 134200-0001. Movement: Automatic. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: vàng vàng 18k. Chống nước: 30m.


Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Size mặt, Size: 32.7mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.55.33.20.55.008. Movement: Automatic, Cal 2500. Hóa học liệu: xoàn vàng 18k, vành kim cương. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Chống nước: 30m. Dự trữ cót: 48h.

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Size mặt, Size: 27.4mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 424.55.27.60.55.005. Movement: Quartz, Cal 4061. Chất liệu: vàng vàng 18k, vành kim cương. Chức năng: giờ, phút. Phòng nước: 30m. Dự trữ cót: 48 tháng.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Size mặt, Size: 30mm. Xuất xứ: Omega - Thụy Sĩ. Ref: 231.58.30.20.55.002. Movement: automatic, Cal. 8521. Chất liệu: kim cương vàng 18k, vành lắp kim cương. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Chống nước: 150m. Dự trữ cót: 50h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Omega, Thụy Sĩ. Kích thước: 27mm. Ref: 123.55.27.20.05.002. Movement: automatic, Caliber Omega 8521. Chức năng: giờ, phút, giây, lịch ngày. Chất liệu: quà vàng 18k. Dự trữ: 50h. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Nguồn gốc: Omega, Thụy Sĩ. Kích thước: 27mm. Ref: 123.55.27.20.05.001. Movement: automatic, Caliber Omega 8521. Chức năng: giờ, phút, giây, định kỳ ngày. Chất liệu: kim cương vàng 18k. Dự trữ: 50h. Kháng nước: 100m.
.cke_editable imgwidth:100% Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Ref: 123.55.24.60.05.002. Kích thước mặt, Size: 24mm. Nguồn gốc: Omega - Thụy Sĩ. Movement: quartz, Cal 1376. Chất liệu: xoàn vàng 18k. Chức năng: giờ, phút. Phòng nước: 100m. Dự trữ: 48 tháng.
Tình trạng: sản phẩm đặt new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành. Nguồn gốc: Omega, Thụy Sĩ. Kích thước: 31mm. Ref: 123.50.31.20.05.002. Movement: automatic, caliber 8521 Co-Axial Escapement. Chức năng: giờ, phút, giây, lịch ngày. Chất liệu: dây vỏ quà vàng 18k, mặt số cẩn trai trắng, cọc số kim cương.
Tình trạng: new 100% . Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Form size mặt, Size: 31mm . Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ . Ref: 278273-0027 . Movement: Automatic, Cal.2236 . Chất liệu: đá quý vàng 18k . Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây .
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 12/2016. Ref: 279173-0011. Size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Chất liệu: kim cương vàng 18k, thép 904L. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: Đã qua sử dụng, chứng trạng tốt. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2/2019. Ref: 279383RBR-0011. Kích thước mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Dự trữ cót: 55h. Hóa học liệu: vàng vàng 18k, thép 904L, vành kim cương thiết yếu hãng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Ref: 279173-0007. Size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: quà vàng 18k, thép 904l. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 33.7x25.5mm. Ref: WGTA0067. Movement: Lên cót tay. Chức năng: Giờ, phút. Hóa học liệu: rubi vàng 18k. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 33.7x25.5mm. Ref: WGTA0091. Movement: Lên cót tay. Chức năng: Giờ, phút. Hóa học liệu: vàng vàng 18k. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Xuất xứ: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 33.7x25.5mm. Ref: WGTA0093. Movement: Lên cót tay. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu: kim cương vàng 18k. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 33.7x25.5mm. Ref: WGTA0160. Movement: Lên cót tay. Chức năng: Giờ, phút. Hóa học liệu: đá quý vàng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Nguồn gốc: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 30.4x31.1mm. Ref: WJCS0009. Movement: Quartz. Chức năng: Giờ, phút. Chất liệu: đá quý vàng 18k, kim cương, đá Tourmalin cùng đá Tsavorite. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022 (Limited 25 pcs). Nguồn gốc: Chopard, Thụy Sỹ. Kích thước: 36mm. Ref: 275366-0001. Movement: Automatic, Cal. L.U.C 96.23-L. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: đá quý vàng 18k, vành đính kim cương. Dự trữ: 65h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Nguồn gốc: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 30x28mm. Ref: WGTA0032. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: kim cương vàng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 25x20mm. Ref: WGTA0031. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: vàng vàng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 25x20mm. Ref: W51007Q4. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: xoàn vàng 18k, thép ko gỉ. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Xuất xứ: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 30x25mm. Ref: W2TA0003. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: đá quý vàng 18k, thép không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Xuất xứ: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 33.7x25.5mm. Ref: WGTA0059. Movement: Lên cót tay, Cal. 1917 MC. Chức năng: Giờ, phút. Hóa học liệu: xoàn vàng 18k. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Nguồn gốc: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 29.5x22mm. Ref: W1529856. Movement: Quartz. Chức năng: Giờ, phút. Hóa học liệu: rubi vàng 18k. Phòng nước: 30m.

Xem thêm: Tấm Lưới Lọc Bụi Máy Lạnh, Điều Hòa Panasonic 9000 Btu, Lưới Lọc Bụi Máy Lạnh, Điều Hòa Là Gì


Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Nguồn gốc: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 31x17mm. Ref: WGBJ0002. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: quà vàng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Xuất xứ: Cartier, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 31x17mm. Ref: WJBJ0006. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: kim cương vàng 18k, kim cương trắng. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Form size mặt, Size: 27x36mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WJPN0016. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: tiến thưởng vàng 18k, kim cương. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Size mặt, Size: 22x30mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WJPN0015. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: quà vàng 18k, kim cương. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Size mặt, Size: 22x19mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WGPN0018. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: tiến thưởng vàng 18k. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích cỡ mặt, Size: 25x19mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WGPN0016. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: tiến thưởng vàng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích cỡ mặt, Size: 23x30mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WGPN0013. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: vàng vàng 18k. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích thước mặt, Size: 19x25mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WGPN0012. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: đá quý vàng 18k. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Form size mặt, Size: 29x37mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WGPN0009. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: xoàn vàng 18k. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích thước mặt, Size: 23x30mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WGPN0008. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: vàng vàng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích cỡ mặt, Size: 29x37mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: W2PN0007. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: kim cương vàng 18k, thép không gỉ. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Form size mặt, Size: 23x30mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: W2PN0006. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: kim cương vàng 18k, thép không gỉ. Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Size mặt, Size: 31x23mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WGBA0007. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Hóa học liệu: quà vàng 18k. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278278-0046. Movement: Automatic - Cal. 2236. Hóa học liệu: đá quý vàng 18k, kim cương cứng nguyên bản Rolex. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, cal.2236. Chất liệu: demi vàng vàng 18k, kim cương chủ yếu hãng Rolex. Ref: 278343RBR-0031. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, cal.2236. Chất liệu: demi kim cương vàng 18k, kim cương bao gồm hãng Rolex. Ref: 278343RBR-0032. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278288RBR-0038. Movement: automatic, cal.2236. Hóa học liệu: demi xoàn vàng 18k, kim cưng cửng nguyên bạn dạng Rolex. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278243-0032. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi xoàn vàng 18k, kim cương chính hãng Rolex. Phòng nước: 100m. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278243-0031. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi xoàn vàng 18k, kim cương nguyên bản Rolex. Chống nước: 100m. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Ref: 278383RBR-0031. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi quà vàng 18k, kim cưng cửng nguyên bản Rolex. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Ref: 278383RBR-0032. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi xoàn vàng 18k, kim cương nguyên phiên bản Rolex. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Ref: 278273-0031. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi rubi vàng 18k, kim cưng cửng nguyên bạn dạng Rolex. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 10/2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Ref: 278273-0032. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi vàng vàng 18k, kim cưng cửng nguyên phiên bản Rolex. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278273-0021. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi kim cương vàng 18k. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 08/2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Ref: 278273-0022. Hóa học liệu: demi đá quý vàng. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.