Đề kiểm tra toán lớp 4 học kỳ 1

      12
Tổng hợp bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 gồm đáp án và lời giải chi tiết. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất, sẵn sàng tốt mang lại kỳ thi đặc biệt quan trọng sắp tới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 4 học kỳ 1


Nội dung bài viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chủ yếu thống tất cả lời giải cụ thể của những em học sinh là khôn xiết lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, shop chúng tôi đã dày công xem thêm thông tin Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được reviews có kết cấu chung của đề thi cuối kì trên đất nước hình chữ s , hỗ trợ các em có tác dụng quen với cấu trúc đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kiến thức thường xuất hiện. Mời các em thuộc quý thầy cô quan sát và theo dõi đề tại đây.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong các số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn số 1 là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) quý hiếm của chữ số 3 trong các 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kilogam ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích s sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt có các cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB với AD; BD cùng BC. B. B. Ba và BC; DB và DC. C. C. AB và AD; BD và BC; DA với DC. D. D. AB và AD; DA cùng DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện nay nay, tuổi của mẹ và tuổi của bé cộng lại là 45 tuổi. Bà mẹ hơn nhỏ 29 tuổi.

a. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

b. Cách đó 2 năm, con từng nào tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) kiếm tìm số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau mà số đó vừa chia hết đến 2 và vừa chia hết cho 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Mua Que Thử Rụng Trứng Ở Đâu? Top 5 Que Thử Rụng Trứng Tốt Nhất Hiện Nay!

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của con là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà bầu là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của con cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Nhỏ 8 tuổi ; mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn số 1 có 4 chữ số mà lại vừa chia hết mang đến 2 vừa phân tách hết cho 5 tất cả tận thuộc là chữ số 0. Cơ mà số lớn số 1 ấy gồm 4 chữ số không giống nhau nên số đó là: 9870

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) cực hiếm của chữ số 8 trong số 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính vừa đủ cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào vị trí chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào nơi chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn trực tiếp BC vuông góc với những đoạn trực tiếp ……và .......

b. Đoạn trực tiếp BC song song cùng với đoạn trực tiếp ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đối kháng vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả tổng chiều dài cùng chiều rộng bởi 270m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì một năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS đặt tính đúng và gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tứ trăm linh nhì nghìn tư trăm nhì mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) quý hiếm của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu lúc m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số phù hợp để viết vào chỗ chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của bố số tự nhiên thường xuyên là 333. Số lớn nhất trong tía số kia là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính quý hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất có chiều dài 112cm, chiều rộng 80cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa thứ nhất thu hoạch được ít hơn số thóc thửa thứ hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi đáp án đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Từ bỏ luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính để và tiến hành đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, kết quả đúngkhông mang lại điểm. Còn nếu như không viết tác dụng theo sản phẩm ngang, mỗi phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu trả lời không có ý nghĩa sâu sắc với phép toán hoặc hiệu quả phép tính saithì ko được điểm. HS thiếu thốn hoặc không đúng tên đơn vị toàn tiêu diệt 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- kiếm tìm đúng nhị lần số thóc sinh sống thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tìm kiếm đúng số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- search đúng số thóc sinh sống thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu trả lời không có ý nghĩa sâu sắc với phép toán hoặc hiệu quả phép tính saithì không được điểm. (Học sinh có tác dụng sai từ đâu thì không chấm tiếp từ đó)

HS thiếu hụt hoặc sai tên đơn vị toàn bài trừ 0,25 điểm. Ko yêu cầu học viên vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài xích làm tròn theo cách thức sau:

+ 5,25 điểm làm tròn thành 5 điểm.

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để sở hữu về Bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!