Công ty cp dược phẩm minh dân

      8
Mã số thuế0600337774
*
1
Sản xuất chè
2Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, hóa học tẩy rửa, có tác dụng bóng và chế phẩm vệ sinh
3Sản xuất thuốc, hoá dược cùng dược liệu
4Sản xuất thiết bị, pháp luật y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục sinh chức năng
5Sửa chữa máy móc, thiết bị
6Bán buôn thực phẩm
7Bán buôn đồ dùng khác mang đến gia đình
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng lắp thêm khác
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
10Bán lẻ thuốc, điều khoản y tế, mỹ phẩm với vật phẩm lau chùi và vệ sinh trong các shop chuyên doanh
11Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác bắt đầu trong các siêu thị chuyên doanh
12Kho kho bãi và giữ giàng hàng hóa

1Sửa trị máy móc thiết bị.

Bạn đang xem: Công ty cp dược phẩm minh dân

2Sản xuất hoa màu khác không được phân vào đâu. Bỏ ra tiết: cấp dưỡng thực phẩm chức năng.
3Sản xuất thuốc, hóa dược cùng dược liệu. đưa ra tiết: cấp dưỡng thuốc những loại
4Sản xuất thiết bị, cách thức y tế, nha khoa, chỉnh hình và hồi phục chức năng.
5Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, hóa học tẩy rửa, làm cho bóng và dược phẩm vệ sinh. Bỏ ra tiết: cấp dưỡng hóa chất, vắc xin, sinh phẩm, mỹ phẩm.
6Kho kho bãi và lưu lại hàng hóa. đưa ra tiết: Dịch vụ bảo vệ thuốc; kho bến bãi và lưu giữ giữ sản phẩm & hàng hóa trong kho khác.
7Bán lẻ thuốc, phương pháp y tế, mỹ phẩm cùng vật phẩm lau chùi trong các shop chuyên doanh. Bỏ ra tiết: nhỏ lẻ dược phẩm và luật pháp y tế. Nhỏ lẻ nước hoa, mặt hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

Xem thêm: Giá Bán Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S7 Edge

8Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.
9Bán buôn vật dụng khác đến gia đình. Bỏ ra tiết: mua sắm dược phẩm và vẻ ngoài y tế. Buôn bán nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế tác sinh học vệ sinh. Bán buôn đồ cần sử dụng khác mang lại gia đình.
10Bán buôn thực phẩm. đưa ra tiết: buôn bán thực phẩm chức năng.
11Bán buôn sản phẩm công nghệ móc, thiết bị với phụ tùng trang bị khác. đưa ra tiết: giao thương mua bán máy móc, sản phẩm y tế.
12Bán buôn chăm doanh khác không được phân vào đâu. Chi tiết: bán buôn hóa hóa học khác ( trừ hóa chất sử dụng trong nntt và chất hóa học nhà nước cấm).
13( doanh nghiệp lớn chỉ được chuyển động kinh doanh khi bao gồm đủ điều kiện theo chế độ của pháp luật)

Kết quả phân tích tài liệu của phần mềm vhope.com.vn.info đến nhà thầu Công ty cp dược phẩm Minh dân như sau:

Phần mềm vhope.com.vn.info tổng hợp và phân tích tin tức từ cơ sở tài liệu mời thầu quốc gia
Nhà thầu này cũng đều có thông tin bên trên Mạng đấu thầu tư nhân vhope.com.vn.Net với tên hồ sơ doanh nghiệp là CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN.

Các hoạt động vui chơi của nhà thầu đã làm được ẩn đi một phần, nhằm xem đầy đủ thông tin mời các bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký