Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi

      6
*

Bạn đang xem: Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang nhà
*
Truyên truyền thông dụng pháp luật

Bộ giải pháp tố tụng hình sự 2015 số 101/2015/QH13 lý lẽ trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm, khởi tố, ...Ngày 12 tháng 11 năm 2021, trên kỳ họp đồ vật 2, Quốc hội nước cùng hoà thôn hội nhà nghĩa vn khoá XV đã thông qua Luật số 02/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của cục luật Tố tụng hình sự. Nguyên lý có hiệu lực thi hành từ ngày 01 mon 12 năm 2021.


Tải tài liệu trên đây


Xem thêm:


*
*


*

Ghi rõ mối cung cấp tin "https://vhope.com.vn/bo-luat-to-tung-hinh-su-sua-doi/imager_15_44363_700.jpghttp://vhope.com.vn"https://vhope.com.vn/bo-luat-to-tung-hinh-su-sua-doi/imager_15_44363_700.jpg khi xuất bản lại các thông tin từ Trang thông tin điện tử này.