Bánh kem hình ngộ nghĩnh

      4

✅ Đa dạng nhân bánh cuốn hút như: nhân thơm, nhân việt quất, nhân phúc bồn tử, nhân dâu tằm, nhân chocolate

✅ Miễn giá tiền nến và dao giảm bánh

⭐ bớt 5% mang đến khách nhấn bánh tại siêu thị
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG:- Miễn tầm giá giao hàng địa chỉ cách siêu thị trong vòng nửa đường kính 3 km- hỗ trợ 30% giá tiền ship từ 5km trở lên.- giá thành ship được xem theo chi phí vận gửi của Grab, Ahamove hoặc Bee.
250,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2289,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_size":"18cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":310000,"display_regular_price":310000,"image":"title":"7d90d85fbf314a6f1320","caption":"","url":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg","alt":"","src":"https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?fit=400%2C400&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?w=736&ssl=1 736w, https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?fit=736%2C736&ssl=1","full_src_w":736,"full_src_h":736,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?resize=400%2C300&ssl=1","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":300,"src_w":400,"src_h":400,"image_id":2292,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"310,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2290,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":370000,"display_regular_price":370000,"image":"title":"7d90d85fbf314a6f1320","caption":"","url":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg","alt":"","src":"https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?fit=400%2C400&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?w=736&ssl=1 736w, https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?fit=736%2C736&ssl=1","full_src_w":736,"full_src_h":736,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/vhope.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/7d90d85fbf314a6f1320.jpg?resize=400%2C300&ssl=1","thumb_src_w":400,"thumb_src_h":300,"src_w":400,"src_h":400,"image_id":2292,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"370,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2291,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Size
Chọn một tùy chọn16cm18cm20cm