Bản lề cánh tủ kính

      27

Bản lề tủ kính thương hiệu Glaze được sản xuất bởi inox, mẫu mã hiện đại, tương xứng sử dụng mang đến tủ kính trưng bày, tủ rượu…


21.000VND (Chu01b0a thuu1ebf)","sku":"4301.2410.21","variation_description":"

Bu1ed9 bu1ea3n lu1ec1 1 cu00e1nh, khu00f4ng hu00edt, khu00f4ng khu00f3a.

Bạn đang xem: Bản lề cánh tủ kính

Du00f9ng mang lại ku00ednh 5mm ","variation_id":3839,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_bo-thiet-bi":"1-canh-co-hit-khong-khoa","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":32000,"display_regular_price":32000,"image":"title":"ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh","caption":"","url":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh.jpg","alt":"","src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-600x425.jpg","srcset":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-600x425.jpg 600w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-300x213.jpg 300w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-1024x725.jpg 1024w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-200x142.jpg 200w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-768x544.jpg 768w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh.jpg 1200w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh.jpg","full_src_w":1200,"full_src_h":850,"gallery_thumbnail_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":425,"image_id":3833,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"32.000VND (Chu01b0a thuu1ebf)","sku":"4301.2411.21","variation_description":"Bu1ed9 bu1ea3n lu1ec1 1 cu00e1nh, cu00f3 hu00edt u0111u01a1n, khu00f4ng khu00f3a. Du00f9ng đến ku00ednh 5mm ","variation_id":3840,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_bo-thiet-bi":"1-canh-khong-hit-co-khoa","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":52000,"display_regular_price":52000,"image":"title":"ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa","caption":"","url":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa.jpg","alt":"","src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa-600x425.jpg","srcset":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa-600x425.jpg 600w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa-300x213.jpg 300w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa-1024x725.jpg 1024w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa-200x142.jpg 200w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa-768x544.jpg 768w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa.jpg 1200w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa.jpg","full_src_w":1200,"full_src_h":850,"gallery_thumbnail_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-1-canh-co-khoa-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":425,"image_id":3835,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"52.000VND (Chu01b0a thuu1ebf)","sku":"4301.2413.21","variation_description":"Bu1ed9 bu1ea3n lu1ec1 1 cu00e1nh, khu00f4ng hu00edt, cu00f3 khu00f3a u0111u01a1n.

Xem thêm: Độc Đáo Thú Chơi Hoa Mẫu Đơn Cổ Thụ Ở Miền Tây, Cây Hoa Mẫu Đơn Ta

Du00f9ng đến ku00ednh 5mm ","variation_id":3841,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_bo-thiet-bi":"2-canh-co-hit-doi","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":58000,"display_regular_price":58000,"image":"title":"ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh","caption":"","url":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh.jpg","alt":"","src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-600x425.jpg","srcset":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-600x425.jpg 600w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-300x213.jpg 300w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-1024x725.jpg 1024w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-200x142.jpg 200w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-768x544.jpg 768w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh.jpg 1200w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh.jpg","full_src_w":1200,"full_src_h":850,"gallery_thumbnail_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":425,"image_id":3826,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"58.000VND (Chu01b0a thuu1ebf)","sku":"4301.2422.21","variation_description":"Bu1ed9 bu1ea3n lu1ec1 2 cu00e1nh, cu00f3 hu00edt, khu00f4ng khu00f3a. Du00f9ng cho ku00ednh 5mm ","variation_id":3842,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_bo-thiet-bi":"2-canh-co-hit-don-co-khoa-doi","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":88000,"display_regular_price":88000,"image":"title":"ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa","caption":"","url":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa.jpg","alt":"","src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa-600x425.jpg","srcset":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa-600x425.jpg 600w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa-300x213.jpg 300w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa-1024x725.jpg 1024w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa-200x142.jpg 200w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa-768x544.jpg 768w, https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa.jpg 1200w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa.jpg","full_src_w":1200,"full_src_h":850,"gallery_thumbnail_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vhope.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-le-tu-kinh-20x40-2-canh-co-khoa-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":425,"image_id":3827,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"88.000VND (Chu01b0a thuu1ebf)","sku":"4301.2423.21","variation_description":"Bu1ed9 bu1ea3n lu1ec1 2 cu00e1nh, cu00f3 hu00edt u0111u01a1n, cu00f3 khu00f3a u0111u00f4i. Du00f9ng cho ku00ednh 5mm ","variation_id":3843,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Bộ thiết bị
Chọn một tùy chọn1 cánh, tất cả hít, không khóa1 cánh, không hít1 cánh, không hít, có khóa2 cánh, có hít đôi2 cánh, có hít đơn, bao gồm khóa đôiXóa