12 lời nguyện của bồ tát quán thế âm

      36

Quán cầm cố Âm nhân tình Tát vốn là 1 trong những vị Cổ Phật, danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, sẽ tu đắc thần thông quảng đại tự vô hồi vô tận các kiếp trước. Ngài vị nguyện từ bi hóa thân thành người thương Tát để đưa người về bến giác, cứu khổ trung bình thanh, tạo nên một đời người biết đến chánh pháp được an vui. Quán chũm Âm nhân tình Tát sẽ phát ra 12 đại nguyện, từng nguyện mọi chứa vô lượng công đức lan hào quang đãng sáng chói chiếu mọi 10 phương nỗ lực giới. Trong văn hóa và Phật giáo Việt Nam, Quán nạm Âm người yêu Tát là một trong những vị tình nhân Tát được thờ cúng, kính ngưỡng các nhất, tương tự như được sự thành kính, sùng bái tuyệt nhất của Phật tử và bạn dân.

Bạn đang xem: 12 lời nguyện của bồ tát quán thế âm

*
Quan cố kỉnh Âm nhân tình Tát

12 Đại Nguyện Của Quán cố gắng Âm người yêu Tát:

1. Nam mô hiệu Viên-Thông, danh trường đoản cú Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện. (Lạy) Được xưng tặng ngay là gọi biết không thiếu thông dong hoàn toàn, Ngài mang pháp tu hành cơ mà khuyên độ mọi cùng.

Nguyện máy Nhất:

Khi thành người yêu Tát danh hiệu tôi: từ bỏ Tại quán Âm Mười nhị lời nguyện cao cả “Nghe Tiếng cứu Khổ” cửa hàng Âm thề nguyền.

2. Nam-mô vô quái ác ngại, Quan-Âm Như Lai thường xuyên cư nam Hải nguyện. (Lạy) Ở vào một niệm trọng tâm được tự trên vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển cả phương nam (Nam Hải)để cứu vãn độ bọn chúng sanh.

Nguyện máy Hai:

Không nài âu sầu Quyết một lòng cứu vãn độ chúng sanh luôn luôn luôn thị hiện đại dương đông Vớt tín đồ chìm đắm, khi dông gió nhiều.

3. Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới quan tiền Âm Như-Lai khoảng thanh cứu vớt khổ Nguyện. (Lạy) luôn luôn ở cõi Ta Bà và cõi U-Minh, Ngài cứu giúp độ kẻ làm sao kêu mong tới Ngài

Nguyện thứ Ba:

Ta Bà ứng hiện chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau Oan oan tương báo sợ nhau Nghe giờ đồng hồ than thở, mau mau cứu vãn liền.

4. Nam-mô mặt hàng tà ma, trừ hồ ly Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. (Lạy) Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài tất cả đủ sức cứu người chạm chán nguy hiểm.

Nguyện vật dụng Tư:

Hay trừ yêu tinh Bao nhiêu loại ma quỉ gớm ghê Độ cho việc đó hết u mê xong xuôi trừ nguy hiểm, không thể nhiễu nhương.

5. Nam-mô tịnh tâm bình thùy dương liễu, quan liêu Âm Như-Lai cam-lộ sái trọng điểm nguyện. (Lạy) Ngài nhành dương liễu dịu dàng êm ả nhúng vào nước ngọt non trong dòng bình thanh tịnh nhằm rưới tắt lửa rồi nhắc xuống lòng của chúng sanh.

Nguyện trang bị Năm:

Tay cụ Dương Liễu Nước cam lồ rưới non nhân thiên bọn chúng sanh điên đảo, đảo điên An vui non mẻ, ưu tư tiêu tan.

6. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, quan liêu Âm Như-Lai hay hành đồng đẳng nguyện. (Lạy) yêu thương xót người đói và sẵng lòng tha thứ, Ngài không sáng tỏ kẻ oán thù người thân, toàn bộ đều coi như nhau.

Nguyện lắp thêm Sáu:

Thường hành đồng đẳng Lòng từ bi đát xót bọn chúng sanh tin vui xả tất cả lỗi lầm thường hành bình đẳng, bọn chúng sanh rất nhiều loài.

Xem thêm: Xuất Ra 2 Màn Hình Khác Nhau, Cách Sử Dụng 2 Màn Hình Trên Một Máy Tính

7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, quan lại Âm Như-Lai thệ diệt tam thứ nguyện.(Lạy) Đêm ngày đi khắp đó phía trên để tương hỗ chúng sanh ra khỏi những sự tổn hại, Ngài nguyện cứu giúp vớt bọn chúng sanh thoát ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.

Nguyện sản phẩm Bảy:

Dứt ba đường dữ chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh Cọp beo . . ., thú dữ vây quanh cửa hàng Âm thị hiện, chúng sanh bay nàn.

8. Nam-mô vọng phái mạnh nham mong lễ bái, quan lại Âm Như-Lai, già lan giải thoát nguyện. (Lạy) ví như ai quay về núi hướng phía nam mà không còn lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi

Nguyện thứ Tám:

Giải bay còng la nếu như tội nhân sắp tới bị khảo tra thật tình lễ bái thiết tha cửa hàng Âm phò hộ, bay ra vơi nhàng.

9. Nam-mô sản xuất pháp-thuyền du khổ hải, quan tiền Âm Như-Lai độ tận bọn chúng sanh nguyện. (Lạy) sử dụng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển cả khổ nhằm độ hết chúng sanh.

Nguyện máy Chín:

Cứu vớt hàm linh Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh tứ bề biển lớn khổ chông chênh tiệm Âm độ hết, đưa lên Niết Bàn.

10. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, quan tiền Âm Như-Lai tiếp dẫn tây thiên nguyện. (Lạy) nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, lúc rời băng hà thân này thì sẽ có được phướng lâu năm đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương.

Nguyện đồ vật Mười:

Tây Phương tiếp dẫn Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn Tràng phan, bảo dòng trang hoàng quán Âm tiếp dẫn, gửi đàng về Tây.

11. Nam-mô Vô Lượng lâu Phật cảnh giới, quan tiền Âm Như-Lai Di Đà thọ cam kết nguyện. (Lạy) Ở giới của Đức Vô Lượng thọ (tức Phật A Di Đà), Ngài vẫn được cho thấy thêm trước là sau này Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà sống ngôi vị đó. Nguyện

Thứ Mười Một:

Di Đà thọ ký kết Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khó lường Chúng sanh mong mỏi sống miên trường cửa hàng Âm ghi nhớ niệm, tây thiên mau về.

12. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, quan lại Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện. (Lạy) Được body nghiêm trang không có bất kì ai so sánh được với Ngài, ấy là công dụng của sự tu theo mười nhị lời nguyện phệ ấỵ.

Nguyện sản phẩm công nghệ Mười Hai:

Tu hành tin tấn dù thân nầy rã nát cũng đành chân tình nghiêm chỉnh thực hành Mười hai câu nguyện độ sinh đời đời.